วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ปัญหาและโอกาสในการสร้างความเป็นสถาบันของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นงานวิจัยที่ดีครับ.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะไปผลงานวิจัยไปใช้ครับ..^^

    ตอบลบ