วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

มูลเหตุจูงใจต่อการมาปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ที่ไม่ใช่คนในพื้นที่ กรณีศึกษา ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา

2559 กิตติ by พัฒนาสังคมฯ ฝึกอบรม-สัมมนา on Scribd

ปัจจัยด้านจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการทำงาน อย่างขยันขันแข็งของพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

2557 อัมพิกา by พัฒนาสังคมฯ ฝึกอบรม-สัมมนา on Scribd